Składki PZW w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2009

 

Pogoda na jutro:

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
źródło "AURA"

 

 

  Lp. Rodzaj składki Cena

1.

Składka członkowska

 1. Podstawowa

 2. Ulgowa 50% - dla:

  • młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby zasadniczej w wieku16-26 lat

  • członkowie odznaczeni Srebną i Złotą Odznaką PZW

  • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

  • kobiety po ukończeniu 60 roku życia

 3. Ulgowa 75% - dla:

  • członkowie uczestnicy do lat 16

  • członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

57

29

 

 

 

 

14

 

 

2.

Składka okręgowa na zarybienie, zagospodarowanie i ochronę wód
 1. Podstawowa
 2. Emeryci i renciści o dochodach do 700zł netto miesięcznie
 3. Ulgowa dla:
  • młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby zasadniczej w wieku16-26 lat
  • członkowie odznaczeni Srebną i Złotą Odznaką PZW
  • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
  • kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 4. członek uczestnik
 5. członkowie dznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

95

68

48

 

 

 

 

 

23

zwolnieni

4.

Wpisowe członkowskie:
 • członek zwyczajny PZW
 • członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

 

 

25

12

5.

Legitymacja członkowska:
 • członek zwyczajny PZW
 • członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

 

 

5

zwolnieni

6.

Składka okręgowa okresowa 1-dniowa dla dla wędkujących z brzegu:
 • zrzeszonych w PZW
 • niezrzeszonych w PZW (posiadającyh kartę wędkarską) i cudzoziemców

 

 

15

30

7.

Składka okręgowa okresowa 1-dniowa dla dla wędkujących z łodzi:
 • zrzeszonych w PZW
 • niezrzeszonych w PZW (posiadającyh kartę wędkarską) i cudzoziemców

 

 

25

40

8.

Składka okręgowa okresowa 7-dniowa dla dla wędkujących z brzegu:
 • zrzeszonych w PZW
 • niezrzeszonych w PZW (posiadającyh kartę wędkarską) i cudzoziemców

 

 

60

120

9.

Opłata egzaminacyjna:
 • normalna
 • członek uczestnik (do 16 roku życia)

 

 

20

zwolnieni

10.

Porozumienia:
 • Częstochowa
 • Katowice
 • Kraków
  • woda nizinna + woda górska + odcinek Raby Dobczyce-Gdów
  • woda nizinna + woda górska
  • woda nizinna

 

 

48

47,50

 

125

75

50

11.

Ubezpieczenie

2,5

 

UWAGA: Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Zawarte przez okręg porozumienia na rok 2008 wymagają odrębnej opłaty.

UWAGA: przy opłatach okresowych realizowanych przelewem na konto należy w tytule przelewu obowiązkowo wpisać datę dnia połowu. Bez tego wpisu przelew jako zezwolenie jest w całości nieważny. W razie kontroli połów taki będzie traktowany jako prowadzony bez opłaty.
Sugerowany opis tytułu przelewu: "Opłata okresowa za wędkowanie w dniu/dniach x-y.miesiąc.rok."

UWAGA: W przypadku opłaty okresowej dokonanej przelewem na konto w wysokości niezgodnej z obowiązującym cennikiem, opłata ta jest w całości nieważna. W razie kontroli połów taki będzie traktowany jako prowadzony bez opłaty.

 

 • Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, wędkująca w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna jest zwolniona z opłacania składek.

 • Składkę członka uczestnika opłaca młodzież zrzeszona w PZW do 16 roku życia. Uprawnia go ona do wędkowania w wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju.

 • Członkowie PZW w wieku 16-26 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej albo książeczki wojskowej z wpisem o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej.

 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego i limitu zwolniony jest z opłacania składek.

 • Honorowi Członkowie PZW zgodnie z par.9 ust.3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł Członka Honorowego.

 • Zniżki w składkach z tytułu odznaczeń Złotą lub Srebrną Odznaką PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 • Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

 • Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 0:00 do 24:00.

 
 

Kontakt:

 

administrator galerii: foto@pzwpogorze.pl

administrator strony: admin@pzwpogorze.pl